Title Image

NAUCZANIE

W centrum naszego życia jako wspólnoty stoi nauczanie Pisma Świętego. Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania kazań z naszych spotkań.
czekaj na króla

Czekaj na Króla

Kiedy patrzymy na świat z jego niesprawiedliwością społeczną, wyzyskiem i skorumpowanymi politykami, to chcielibyśmy, aby Bóg przyszedł jako Król i zrobił z nim porządek. Ewangelia Mateusza pokazuje Jezusa jako obiecanego Króla, który przyszedł na świat. Pierwsze jej rozdziały mówiące o Jego narodzinach pomagają nam zrozumieć, że to jest zupełnie inny Król, zupełnie innego Królestwa niż się spodziewaliśmy. Jest to jednak Król, którego potrzebujemy.

7 KOŚCIOŁÓW APOKALIPSY

Siedem Kościołów Apokalipsy

Wzdłuż szlaku, po którym niegdyś dostarczano pocztę znajdowało się siedem kościołów Azji Mniejszej. To właśnie do tych wspólnot Jezus adresuje siedem listów, które znajdujemy w Księdze Objawienia. Wczytując się jednak w nie z uwagą odkrywamy, że ich przesłanie jest zdumiewająco aktualne i dotyczy całego Kościoła i wszystkich naśladowców Jezusa, którzy w różnych miejscach i okolicznościach oczekują na Jego powtórne przyjście.

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO RELACJI Z CHRYSTUSEM, KTÓRY ZMIENIA WSZYSTKO

Po co tu jesteśmy? Zapraszamy wszystkich …

Jako Społeczność Chrześcijańska TOMY: „Zapraszamy wszystkich do relacji z Chrystusem, który zmienia wszystko”. To proste zdanie przypomina nam o tym, po co tu jesteśmy i co robimy jako Kościół. Jako naśladowcy Jezusa nie tylko mieliśmy przywilej odpowiedzieć na Jego zaproszenie, nie tylko cieszymy się relacją z Nim i doświadczamy, jak nas zmienia, ale chcemy też to zaproszenie przekazać innym, aby oni też mogli poznać Jezusa i doświadczyć tego samego. Po to właśnie tu jesteśmy.

JAK W NIEBIE, TAK I NA ZIEMI

Czy nasza rozmowa z Bogiem coś zmienia? Słuchając modlitwy znanej nam jako „Ojcze nasz”, odkrywamy, że ona zmienia naszą perspektywę na świat i pomaga nam połączyć w życiu to, co powinno być połączone. Powtarzając słowa tej modlitwy, zaczynamy od rozmowy z Bogiem o Bogu, o naszej relacji.  W drugiej części, rozmawiamy z Bogiem o nas samych i naszych relacjach z innymi. A celem tej całej rozmowy jest połączenie tych dwóch światów – tego, co w niebie z tym, co na ziemi. O to właśnie chodzi w rozmowie z Bogiem.

ZRÓB DLA JEDNEGO

Tłumy, wszędzie te tłumy, a w tłumie trudno jest zauważyć pojedynczego człowieka i jego potrzeby. Czasem nawet chcielibyśmy zrobić coś dobrego dla innych, ale jest ich tak wielu i tak wiele potrzeb. Przecież nie damy rady pomóc wszystkim.

Jezus także często otoczony był przez tłumy, ale czytając Ewangelie widzimy jak świadomie poświęcał On uwagę jednostkom. Nie tylko widział tłum, ale pojedyncze osoby, ich historie i problemy dając nam przykład jak kontynuować Jego misję. Ktoś trafnie kiedyś powiedział: „Zrób dla jednego, co chciałbyś zrobić dla każdego”.

NA DOBRE I NA ZŁE

Jak budować relacje na różnych etapach znajomości? Jak przejść od etapu poznawania się, przez decyzję o wspólnym życiu, kryzysy i dojść do dojrzałego związku? Jeśli chcesz się o tym dowiedzieć, to nie możesz przegapić naszej nowej serii nauczania z Księgi Pieśń nad Pieśniami. Jest to księga, która od wieków budziła emocje, ponieważ opisując relacje pomiędzy kobietą i mężczyzną, wiele miejsca poświęca urokom fizycznej intymności. Choć powstała w starożytności, jest zdumiewająco aktualna.

MIĘDZY POMIĘDZY

Relacje nie są łatwe, bo żyjemy MIĘDZY POMIĘDZY bardzo różnymi ludźmi. A Kościół to miejsce spotkania osobowości, kultur, przekonań i pokoleń, które nie tylko muszą nauczyć żyć ze sobą, ale też powinny uczyć się od siebie nawzajem. Jak więc budować relacje z ludźmi innymi od nas i czerpać z tej różnorodności żyjąc MIĘDZY POMIĘDZY innymi?

Ostatnia wieczerza - kolacja inna niż wszystkie

Ostatnia Wieczerza to szczególny posiłek, jaki Jezus jadł razem ze swoimi uczniami tuż przed Jego śmiercią. Ta kolacja była pełna emocji i symbolicznych gestów. Padło wtedy wiele ważnych słów. Jezus przygotowywał uczniów na swoje odejście. Chciał im pomóc odnaleźć się w świecie, w którym choć Jego fizycznie nie będzie, to ciągle będzie obecny.

To proste!

Ktoś mądry zauważył, że w życiu często bardziej potrzebujemy przypominania tego co już wiemy niż uczenia się o tym czego nie wiemy. Dlatego właśnie mamy okazję przypomnieć sobie, że bycie chrześcijaninem polega na relacji z Bogiem i relacjach z ludźmi. Jak te relacje powinny wyglądać i co z nich wynika? Na te pytania odpowiemy sobie w serii nauczania: To proste!

WIECZNOŚĆ? TERAZ!

Żyjąc w teraźniejszości czasem łatwo jest zapomnieć o wieczności i żyć tak jakby to, co jest tu i teraz było wszystkim, czego możemy się spodziewać. Jednak Apostoł Paweł, w swoim 1 Liście do Tesaloniczan, choć pisze o bardzo codziennych sprawach, to nieustannie przypomina swoim adresatom o wieczności i każdy rozdział tego listu kończy odniesieniem do powtórnego przyjścia Jezusa. Robi tak dlatego,  że choć żyjemy w teraźniejszości i zmagamy się z tu i teraz, to możemy się uczyć patrzeć na swoje życie, codzienne zmagania i wybory codzienność z perspektywy wieczności, a to wszystko zmienia.

Zapowiadany

Adwent to czas oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia, czyli przedsmak nadchodzących Świąt. Czytając Stary Testament odkrywamy, że to był także czas Adwentu, czyli oczekiwania na przyjście Zbawiciela. Dlatego przez najbliższe tygodnie będziemy przyglądać się niektórym mniej znanym fragmentom Starego Testamentu, które są przedsmakiem narodzin Jezusa.

Jeden na jeden
Kto nie chciałby móc zmienić świat na lepsze? Choć tej ostatecznej zmiany dokona sam Bóg, to w Jego planie jest miejsce dla każdego z nas, ponieważ chce On posłużyć się każdym. A sam Jezus dał nam przykład jak możemy to robić. Kiedy przyglądamy się temu w jaki sposób Jezus oddziaływał na swoje otoczenie, odkrywamy, że choć często był otoczony przez tłumy, to zawsze zwracał uwagę na jednostki. Jego sposób to: jeden na jeden. Jak więc wykorzystać to jedno spotkanie, jeden posiłek, jedną rozmowę, aby jeden człowiek mógł doświadczyć dobroci samego Boga?
Jak żyć ze sobą...
Konflikty są niechcianą, ale często nieuniknioną częścią życia. Czy tego chcemy, czy też nie, one po prostu się wybuchają i wywracają nasz świat do góry nogami. Wtedy zadajemy sobie pytanie: „Jak żyć razem, żeby się nie pozabijać?”. Jednak w konfliktach nie tylko chodzi o to, aby się nie pozabijać, lecz przede wszystkim, by przejść przez nie mądrze i jeszcze czegoś się z nich nauczyć.
Nie ( Obecny )

Bóg jest niewidzialny – to wiemy, ale czasem też nie możemy się dopatrzeć w życiu codziennym Jego działania i zastanawiamy się czy On naprawdę rządzi tym światem. Księga Estery, to jedyna księga w Biblii, w której nie pojawia się słowo “Bóg”, a mimo to trudno nie zauważyć, że wszystko co się tam dzieje jest pod jego kontrolą. To niezwykła księga opisująca bardzo zwyczajnych i niedoskonałych ludzi, którzy mimo swoich braków odegrali ważną rolę w Bożych planach. Dla nas też to jest możliwe.

MISSIO DEI

Wszyscy chcemy, aby nasze życie miało znaczenie i było częścią większej historii. Dlatego Bóg zaprasza nas do włączenia się w Jego historię zwaną Missio Dei – Misja Boga. Jest to Boży Plan ratunkowy, który Bóg niestrudzenie realizuje od początku dziejów. W tej serii nauczania będziemy zastanawiać się nad tym jak każdy z nas może się włączyć w to co Bóg robi nie tylko w historii świata, ale też w naszym otoczeniu. Jak żyć, aby stać się częścią Missio Dei tam gdzie jesteśmy?

Nadchodzi

Coraz bliżej Święta! Po raz kolejny możemy wspominać to wyjątkowe wydarzenie, kiedy Bóg stał się człowiekiem i przyszedł na ten świat jako niemowlę w mieścinie zwanej Betlejem. Bóg nie tylko wkroczył w naszą historię, ale obiecał, że zrobi to jeszcze raz. Dlatego wspominając pierwsze przyjście Jezusa na świat, chcemy kontynuować naszą wędrówkę przez Księgę Objawienia Jana, aby przygotować się na Jego kolejne przyjście.

Zanim Nadejdzie
Księga Objawienia Jana budzi wielkie emocje. Jednak wbrew powszechnym opiniom nie zawiera ona zakodowanego scenariusza przyszłości, lecz zmienia nasze spojrzenie na teraźniejszość. Mówi o problemach oraz wyzwaniach, z którymi chrześcijanie zmagali się na przestrzeni dziejów i my też się z nimi zmagamy. A to wszystko po to, abyśmy idąc przez życie, każdego dnia przygotowali się na powtórne przyjście Jezusa.
Exodus

Żyjemy w świecie, w którym często wygrywają silniejsi i to oni mają rację. Dlatego zastanawiamy się, czy jest jakaś nadzieja dla tych,

z których głosem nikt się nie liczy, a oni sami nie mają dość siły, aby upomnieć się o swoje. Księga Wyjścia, czyli Exodus opowiada historię

o tym, jak Bóg wkracza w życie niewolników, aby stworzyć z nich swój naród, dać im nową tożsamość i uczyć ich codziennego życia z Nim.

A tego przecież my wszyscy potrzebujemy w naszej wędrowce przez życie.

Niewidzialny

Czasem odkrywamy, że najważniejsze jest to co jest niewidzialne, a raczej Ten, który jest Niewidzialny. Kiedy Jezus odchodził z tego świata, obiecał, że pośle Niewidzialnego Opiekuna, czyli Ducha Świętego, który zamieszka w nas. Kim jednak jest Duch Święty i w jaki sposób działa w naszym życiu? Jak zostać napełniony Duchem Świętym i wykorzystywać Jego dary? Co myśleć o ponadnaturalnych przejawach działania Ducha Świętego? O tym wszystkim dowiesz się więcej w naszym nowym cyklu nauczania pt. NIEWIDZIALNY.

Najlepszy
 Czasem, kiedy życie staje się trudne, a Bóg zdaje się milczeć, zastanawiamy się czy nasza wiara ma sens i czy nie warto poszukać czegoś lepszego. Przed podobnymi pytaniami stali adresaci Listu do Hebrajczyków. Jego autor jednak pokazuje, że Jezus jest większy i wspanialszy niż wszystko to, co dotychczas uznawali za ważne. Dlatego, przed nami cykl nauczania oparty o ten fascynujący List, dzięki któremu możemy odkryć, że Jezus po prostu jest NAJLEPSZY! 
Podaj Dalej

Okres epidemii sprowokował wiele napięć w relacjach między dziećmi i rodzicami. Niektórzy zastanawiają się nad tym jak tu wytrzymać razem pod jednym dachem i się nie pozabijać. Dlatego w naszej nowej serii nie tylko będziemy mówili o tym jak się nawzajem szanować i nie denerwować, ale przede wszystkim, o naszej odpowiedzialności za to, aby kolejne pokolenie zarazić miłością do Boga i ludzi.

Największe Wyzwanie
Bycie uczniem Jezusa to największe wyzwanie naszego życia. Zaczyna się od przemiany nas samych i wpływa na nasze relacje we wspólnocie, z ludźmi wokół nas i w rodzinie. W tej serii chcemy pomóc ludziom zobaczyć te różne aspekty bycia naśladowcą Jezusa w kontekście relacji, w które wchodzą w swoim życiu.
4 Perspektywy
Jezus Chrystus jest postacią tak wyjątkową, że trudno znaleźć jeden sposób, aby opisać zarówno Jego samego, jak i to co zrobił. Dlatego przygotowując się do kolejnych Świąt Bożego Narodzenia, chcemy popatrzeć na Jezusa z czterech różnych perspektyw, które znajdujemy w Biblii. Poznamy perspektywę proroka, ewangelisty, teologia i wizjonera. A to wszystko po to, aby nie tylko zobaczyć Jego w nowej perspektywie, ale też zmienić swoją perspektywę na życie.
W świecie złych wiadomości

Każdego dnia dociera do nas wiele złych wiadomości i zastanawiamy się co myśleć o tym, co dzieje się wokół. Właśnie dlatego, chcemy sięgnąć do Księgi Joela, która powstała w czasach, kiedy nie brakowało złych wiadomości.

Prorok Joel przedstawia unikalną perspektywę, z której możemy patrzeć na otaczającą rzeczywistość. Dzięki niej możemy zobaczyć to co jest przez pryzmat tego co było i tego co nadchodzi. Jest na co czekać!

To skomplikowane
Marzymy o szczęśliwych relacjach i udanych małżeństwach, jednak czasem relacje się komplikują, a małżeństwa rozpadają. W naszej nowej serii nauczania pod tytułem TO SKOMPLIKOWANE będziemy mówili o tym jaki jest Boży pomysł na małżeństwo i co mówi Biblia na temat rozwodu i powtórnego małżeństwa, bo życie często jest skomplikowane.
Miłość w działaniu
Bóg jest miłością i jest też niewidzialny. Jednak ludzie mogą zobaczyć Boga i zobaczyć miłość patrząc na chrześcijan, którzy wierząc w Boga kochają, tych którzy są wokół. Ktoś powiedział, że miłości i kaszlu nie da się ukryć. Miłość zawsze widać, ponieważ wyraża się ona w działaniu.
#RAZEMNANOWO
Spotykamy się RAZEM NA NOWO po kilku tygodniach siedzenia w naszych domach i jest to okazja, aby przypomnieć sobie o budowaniu prawdziwej wspólnoty, która jest czymś więcej niż mury. Chcąc to zrobić, sięgamy do Księgi Nehemiasza, która zachęca nas do zobaczenia tego czego nie widać, a czego nie można przegapić.
NA KAŻDY CZAS NA KAŻDY TEMAT
Kiedy rozmawiamy z Bogiem bywa, że brakuje nam słów i nie wiemy co powiedzieć, aby wyrazić to, co przeżywamy, albo opisać to, co dzieje się wokół. Wtedy potrzebujemy pożyczyć odpowiednie słowa od kogoś innego, a najlepiej takie, które przetrwały test czasu i były inspiracją dla wielu pokoleń. Dobrym pomysłem jest więc sięgnąć do Księgi Psalmów, a znajdziemy tam rozmowy z Bogiem NA KAŻDY CZAS I NA KAŻDY TEMAT.
Wywrotowe historie
Wszyscy lubimy słuchać barwnych historii, a zwłaszcza takich, które zaskakują, intrygują i pobudzają do myślenia. Jezus jest mistrzem w opowiadaniu przypowieści, które niewątpliwie można nazwać wywrotowymi historiami. Wywracają one do góry nogami nasze rozumienie Boga, świata, życia i nas samych. Czy jesteś gotowy na to, aby wywróciły też i twój świat? 
Korepetycje z życia

Kiedy dziecko nie radzi sobie w szkole, to bywa, że potrzebne są korepetycje. Co jednak kiedy odkrywamy, że nie radzimy sobie z życiem? Czy ktoś oferuje korepetycje z życia? Okazuje się, że tak. A robi to najlepszy Nauczyciel wszechczasów i Twórca życia – sam Jezus.

#Jezus

Kim jest Jezus? Na początku swojej służby, tak jak została ona opisana przed doktora Łukasza na kartach jego Ewangelii, Jezus niewiele naucza i niewiele mówi, ale wiele robi, a to co robi pokazuje nam kim jest i jaka jest Jego misja. A więc kim On jest?

Dobra Wiadomość

Świat jest pełen złych wiadomości. Słyszymy je w mediach, w pracy, w domu, od lekarzy, polityków i znajomych. Wydaje się, że dziś bardziej niż kiedykolwiek przedtem jesteśmy spragnieni dobrych wiadomości. Dlatego, warto posłuchać tej jedynej naprawdę Dobrej Wiadomości, która choć ma już ponad 2000 lat może zmienić życie każdego człowieka na dobre.

Wdzięczni i hojni

Wdzięczność i hojność są ze sobą nierozłączne. Szczęśliwi ludzie, to zazwyczaj ci, którzy są wdzięczni za to co mają. A im bardziej jesteśmy wdzięczni i cieszymy się tym co otrzymaliśmy, tym bardziej chcemy dzielić się z innymi, aby oni też doświadczali tej radości. Jak więc wdzięczność i hojność mogą przejawiać się w różnych dziedzinach naszego życia? O tym w serii kazań pt. Wdzięczni i hojni.

Spotkania z Jezusem

Są spotkania, które zmieniają życie. Nagle zaczynamy postrzegać świat inaczej. Znajdujemy odpowiedzi na swoje pytania i wątpliwości. Doświadczamy zachęty i pocieszenia w trudnych chwilach. Odkrywamy, że nie jesteśmy sami. Jeśli taki wpływ na nasze życie mogą mieć spotkania ze zwykłymi ludźmi, to o ile bardziej może się ono zmienić jeśli … spotkamy się z Jezusem?

Wartości dzięki, którym razem najlepiej

Razem najlepiej, ale przecież wiadomo, że czasem trudno wytrzymać razem i wydaje się, że samemu bywa lepiej. Właśnie dlatego życia razem trzeba się uczyć i tego lata będziemy poznawali Wartości dzięki, którym razem najlepiej.

Saga

Wszyscy kochamy słuchać barwnych opowieści, a zwłaszcza takich, które mówią o prawdziwym życiu prawdziwych ludzi. SAGA to seria kazań mówiąca o życiu Dawida od momentu jak został królem. Szczególnie uważnie chcemy się przyjrzeć jego rodzinie i relacjom jakie miał ze swoimi najbliższymi, ponieważ nasze codzienne wybory mają wpływ nie tylko na nas, ale też na innych.

Konfrontacja

Konfrontacja! Niektórzy się jej boją, a inni ją kochają. Jednak bez względu na to jak postrzegamy konfrontację, to stanowi część naszego życia i czasem jest konieczna. Dlatego chcąc uczyć się mądrego konfrontowania sięgamy do nauczania Jezusa, które znajdujemy w Ewangelii Mateusza. Dzięki temu możemy dowiedzieć się jak nie uciekać od problemów i trudnych sytuacji, ale stawiać im czoła w dobry sposób.

PO CO?

Chrześcijańskie nabożeństwo nie jest skomplikowane w swojej formie, co nie znaczy, że nie warto zatrzymać się na chwilę i zastanowić nad znaczeniem poszczególnych jego elementów. A to wszystko po to, aby przeżywać nabożeństwa jeszcze głębiej i pielęgnować swoją relację z Bogiem oraz Jego Kościołem jeszcze bardziej świadomie.

#RAZEMNAJLEPIEJ
“Żaden człowiek nie jest samotną wyspą” zauważył John Donne, brytyjski poeta. Jednak choć żyjemy w zatłoczonym świecie, wielu ludzi żyje w samotności. Inni, mają jakieś relacje, ale zastanawiają się czy jednak nie łatwiej by im było być samotnymi wyspami. Nasz nowy cykl kazań na podstawie Listu Pawła do Efezjan pokazuje jak fakt, że wierzymy w Jednego Boga, który jest w trzech Osobach, ma wpływ na nasze relacje z innymi narodowościami, na na relacje rodzinne, czy społeczne. Dzięki temu Listowi odkrywamy, że #razemnajlepiej.
PUNKT ZWROTNY
Kiedy w podróży przez życie gdzieś utkniemy, to w końcu uświadamiamy sobie, że potrzebujemy punktu zwrotnego i nowego początku ponieważ sami nie radzimy sobie z problemami, jakie na nas spadły. Takim punktem zwrotnym jest Jezus Chrystus. Jego przyjście zmieniło bieg historii świata i było początkiem Nowej Ery. Dlatego On jako jedyny może zmienić bieg historii życia każdego człowieka i otworzyć nowy rozdział w jego życiu. Przed nami punkt zwrotny.
100lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości
  KOGO SŁUCHAĆ?
  W czasach wielu różnych opinii, wielu pomysłów na życie i głosów, które domagają się naszej uwagi, stajamy przed pytaniem: Kogo słuchać? Historia Eliasza, jednego z dawnych proroków izraelskich, pomoże nam nie tylko zrozumieć kogo słuchać i jak słuchać, aby usłyszeć, ale też jak mówić, aby inni mogli usłyszeć.
   KOŚCIÓŁ 24/7
   Do Kościoła nie chodzimy tylko w niedzielę, ale Kościołem jesteśmy przez cały tydzień. Apostoł Paweł w swoim Liście do Tytusa przypomina nam o naszym zadaniu i o tym jak wygląda Kościół, który zmierza do dojrzałości. Co to więc znaczy być Kościołem 24/7 – 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu?
    ZAPROSZENIE, KTÓRE ZMIENIA WSZYSTKO
    Są takie zaproszenia, które zmieniają wszystko. Tak jest z zaproszeniem, które Jezus kieruje do każdego z nas, abyśmy poszli w Jego ślady i naśladowali Go. Jednak to zaproszenie, nie kończy się na nas samych, ale my też mamy zapraszać innych do relacji z Chrystusem. Co więc możemy zrobić, aby być ludźmi, którzy nie tylko sami zmieniają się w odpowiedzi na zaproszenie Jezusa, ale zapraszają też innych?
     JEST WIĘCEJ MĄDROŚCI
     Nikt nie chce głupio żyć i głupio skończyć, dlatego tego lata przyglądamy się życiu i mądrości najmądrzejszego z królów izraelskich – Salomona. Chcemy poznać nie tylko dzieje jego panowania, ale też odkryć ponadczasową mądrość kryjącą się w jego Przypowieściach. A to wszytko po to, aby wiedzieć jak mądrze żyć i mądrze skończyć.
      #Dlaczego Ja
      W życiu przechodzimy przez różne doświadczenia i przeżywamy najróżniejsze emocje. Czasem wydaje nam się, że nikt nas nie rozumie, bo jesteśmy jedynymi, którzy się z nimi zmagają. Czasem też zadajemy sobie pytanie ‘Dlaczego ja?’. Kiedy jednak sięgamy do Biblii możemy spojrzeć na swoje zmagania z innej perspektywy. Co więcej, odkrywamy, że nasze przeżycia nie są niczym nowym, ponieważ przechodziło przez nie wielu ludzi przed nami i wielu chrześcijan przechodzi przez nie obecnie – nie jesteśmy sami.
       Niedziela Wielkanocna
        MIĘDZY SŁOWAMI

        Jezus kiedy nauczał, często opowiadał wydawałoby się proste historie, zwane przypowieściami. Z pozoru przypominały one OBRAZY życia codziennego. Jednak kiedy słuchacze uważnie im się przyglądali, to OBRAZY stawały się LUSTRAMI, w których mogli zobaczyć swoje własne twarze. A kiedy dalej im się przypatrywali, LUSTRA stawały się OKNAMI przez które mogli patrzeć na życie z zupełnie nowej perspektywy, bo w tych historiach, gdzieś MIĘDZY SŁOWAMI, kryją się ważne lekcje o Bogu i życiu.

         JEST WIĘCEJ!

         W życiu łatwo jest popaść w apatię i przestać oczekiwać na pozytywne zmiany. Jednak w życiu z Bogiem zawsze JEST WIĘCEJ ponieważ dzięki Niemu odkrywamy, iż jest więcej niż tu i teraz, więcej w naszej relacji z Nim i z ludźmi, a też zawsze mamy więcej do dania z siebie innym. Jeśli więc pragniesz życia, w którym JEST WIĘCEJ, nie możesz przegapić tej serii kazań.

          ŚWIAT JEZUSA

          Przyjście Jezusa na świat to najważniejsze wydarzenie w dziejach. Czytając Jego historię odkrywamy, że wkroczył on w świat bardzo zwykłych ludzi. Jego przodkowie mieli skomplikowane życiorysy. Jego narodziny wywróciły do góry nogami życie Jego rodziny, przykuły uwagę zagranicznych myślicieli i przeraziły lokalne władze. Świat Jezusa choć odległy wcale nie różni się bardzo od naszego.

           FUNDAMENTY

           500-lecie Reformacji to doskonała okazja, do tego, aby przypomnieć sobie o biblijnych fundamentach, które legły u podstaw kościołów ewangelicznych. W odkrywaniu ich na nowo sięgniemy do Listu do Rzymian, który nie tylko był inspiracją do Reformacji, a też odpowiada na najważniejsze pytanie: Jak człowiek może zostać zbawiony?

            NABOŻEŃSTWO WDZIĘCZNOŚCI

            Chcemy, aby dziękowanie było naszym stylem życia i codziennym zwyczajem. Dlatego cenimy okazje, kiedy możemy zatrzymać się na chwilę, aby zauważać jak wiele od Boga otrzymujemy i Mu za to podziękować. W tym roku podczas naszego świętowania gościliśmy Biskupa Kościoła Chrystusowego w Rzeczpospolitej Polskiej, pastora Andrzeja Bajeńskiego.

             NAPRZÓD

             Życie to zmiany i stawianie czoła nowym wyzwaniom, a niektóre z nich zdają się nas przerastać. Chcąc lepiej sprostać temu zadaniu, warto sięgnąć do Księgi Jozuego, która opowiada o tym jak Izraelici, choć nie czuli się do tego przygotowani, musieli wkroczyć do swojej upragnionej Ziemi Obiecanej. Okazuje się, że kiedy idziemy naprzód, najważniejsze jest to z kim idziemy i kogo słuchamy.

              PODRÓŻ PRZEZ ŻYCIE, CZYLI CDN

              Jeśli życie jest jak podróż, to w jej trakcie przechodzimy przez różne etapy. Wszystko zaczyna się od wyboru życiowej drogi. Po tych drogach niektórzy podróżują solo, a inni w duecie. W jakimś momencie pojawiają się dzieci i zostajemy rodzicami. Bywa, że znajdziemy się na jakimś życiowym zakręcie, aż w końcu musimy się zmierzyć z ostatnią prostą, czyli starością i śmiercią. Jak więc podróżować przez życie, żeby się nie pogubić? Czy naprawdę CDN?

               7 CUDÓW (NIE Z TEGO) ŚWIATA

               Cuda od wieków fascynowały i przyciągały uwagę – bez względu na to, czy były to cuda architektury, przyrody, czy nadprzyrodzone zjawiska. Czytając Ewangelię Jana odkrywamy, że Jan opowiadając historię Jezusa skupia się na siedmiu Jego cudach, które pokazują kim On tak naprawdę jest. Cuda te przewyższają wszystkie inne, jakie znamy, ponieważ są nie z tego świata, a ich skutki sięgają aż po wieczność.

                CZARNE CHARAKTERY WIELKANOCY

                Wydarzenia wielkanocne nie miałyby miejsca, gdyby nie grono czarnych charakterów. Czasem jednak kiedy poznajemy te postaci bliżej, odkrywamy, że ich postawy wobec Jezusa można zaobserwować także współcześnie. Bywa też, że im dłużej się im przyglądamy, nagle zaczynamy dostrzegać w nich, jak w lustrze, swoje własne twarze. Czy jesteś na to gotowy? Jeśli tak, to zapraszamy do podróży przez ostatnie rozdziały Ewangelii Jana.

                 NIEBEZPIECZNE MODLITWY

                 Co niebezpiecznego może być w modlitwie? Jeśli jednak modlitwa jest rozmową z Bogiem, to niektóre z tych rozmów mogą zmienić więcej niż się spodziewasz. Kiedy mówisz Bogu: kim jesteś Panie, zbadaj mnie Panie. mów do mnie Panie i bądź wola Twoja Panie – to Bóg traktuje te modlitwy poważnie i zaczyna zmieniać twoje życie. Czy odważysz się na taką rozmowę z Bogiem?

                  TO MY

                  Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej kim jesteśmy jako Społeczność Chrześcijańska TOMY, co jest dla nas ważne, dokąd zmierzamy i jakim kościołem chcemy się stawać, to nie możesz przegapić serii kazań TO MY. Jest to doskonała okazja do tego, by nas poznać i polubić.