Title Image

O NAS

Cieszymy się, że tu jesteś! Zapewne masz wiele pytań związanych z tym, kim jesteśmy. Mamy nadzieję, że poniższe informacje udzielą odpowiedzi przynajmniej na niektóre z nich.

WITAJ!

Jesteśmy wspólnotą chrześcijańską założoną w wyniku działalności Fundacji Proem. Opieramy się wyłącznie na Piśmie Świętym Starego i Nowego Testamentu, które stanowi jedyny natchniony i ostateczny autorytet w kwestiach wiary i chrześcijańskiego życia.

Wierzymy w jedynego Boga Ojca, Syna Bożego Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego.

Wierzymy, że Jezus Chrystus umarł na krzyżu za nas i nasz grzech, że zmartwychwstał trzeciego dnia, wstąpił do Nieba i pewnego dnia powróci w chwale.

Wierzymy, że tylko poprzez osobiste nawrócenie duchowe i wyznanie wiary w Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, czego potwierdzeniem jest chrzest przez zanurzenie w wodzie, mamy zbawienie (odkupienie).

MISJA

Kościół został powołany przez Pana Jezusa Chrystusa aby szerzyć Królestwo Boże na ziemi. Czyni to poprzez oddawanie czci Bogu, głoszenie Dobrej Nowiny o zbawieniu człowieka z łaski przez wiarę w Chrystusa i czynienie innych Jego uczniami (naśladowcami).

Sednem naśladowania Chrystusa jest proces ciągłej zmiany, charakteryzującej się przemianą charakteru i życia człowieka na podobieństwo charakteru i życia samego Mistrza. Zmianę tę umożliwia Duch Święty, który zostaje dany każdemu wierzącemu w momencie nawrócenia i prowadzi go do dojrzałości w Chrystusie.

Jesteśmy wierni Bogu i Jego Słowu

Bóg w Trzech Osobach przemawia do nas przez Swoje Słowo, dlatego stoi ono w centrum naszego życia i nauczania, określa wszystkie nasze cele, wartości i priorytety oraz nadaje kierunek przemianom naszego życia i charakteru.

Jesteśmy relacyjni

Stawiamy na relacje z Bogiem i ludźmi w domu, wspólnocie i świecie wokół nas.

Jesteśmy otwarci

Zrobimy wszystko, za wyjątkiem grzechu, aby pomóc innym zbliżyć się do Boga, niezależnie od miejsca w życiu, w jakim się znaleźli.

Jesteśmy autentyczni

Nie udajemy kogoś, kim nie jesteśmy, otwarcie dzieląc się swoimi zwycięstwami i porażkami w procesie zmiany.

Jesteśmy zaangażowani

Z troską służymy innym ludziom w naszej wspólnocie, mieście, kraju i na świecie.

Jesteśmy rodzinni

Wspieramy rodziny w budowaniu jak najbliższych więzi i żyjemy z myślą o następnym pokoleniu.

NASZA HISTORIA

SCh Tomy jest częścią Kościoła Chrystusowego w RP (chrystusowi.pl), należącego do ruchu kościołów protestanckich tzw. „drugiej reformacji”, zwanych inaczej kościołami ewangelicznymi. Początki Kościoła Chrystusowego sięgają końca XVIII w. i tzw. Ruchu Odnowy w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, głoszącego potrzebę powrotu do źródeł – tzn. nauki Jezusa Chrystusa, zawartej w Piśmie Świętym jako jedynym i ostatecznym autorytecie w kwestiach wiary. W Polsce początki Kościoła Chrystusowego sięgają 1921 roku.

Dziś Kościół Chrystusowy skupia wiernych w 43 wspólnotach (parafiach) w całym kraju. SCh Tomy znajduje się w Rejestrze kościołów i związków wyznaniowych MSWiA, dział A, poz. 24. Mottem Kościoła Chrystusowego w RP są słowa: Wierni Bogu – Przyjaźni Ludziom – Oddani Ewangelii.

1921

Początki Kościoła Chrystusowego na ziemiach polskich (działalność misyjna Konstantego Jaroszewicza).

1990

Zarejestrowanie Fundacji Proem jako 2 chrześcijańskiej organizacji pozarządowej w Polsce przez Ewę i Władysława Dwulatów i rozpoczęcie działalności – organizowanie obozów chrześcijańskich dla dzieci i młodzieży.

2000

Zakup i renowacja Chrześcijańskiego Centrum Fundacji Proem w Zakościelu (d. ośrodek tomaszowskiego Wistomu). Rok później latem odbywają się pierwsze obozy dla dzieci i młodzieży, inaugurując działalność ośrodka.

2003

Otwarcie Centrum Chrześcijańskiego Tomy w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Bartosza Głowackiego.

2004

Pierwsze nabożeństwa przyszłej Społeczności Chrześcijańskiej.

2006

Oficjalna rejestracja Społeczności Chrześcijańskiej Tomy w Tomaszowie Mazowieckim. Pastorem Przełożonym zostaje Rafał Piekarski a wraz z nim Radę Starszych kościoła tworzą Daniel Wawrzyniak i John Crozier. Rozpoczęcie działalności Pierwszego Chrześcijańskiego Przedszkola Tomaszek.

2008

Przeprowadzka do obecnej siedziby SCh Tomy przy ul. Jerozolimskiej 1E (d. Kino Mazowsze).

2010

Rozpoczęcie działań pomocowych i misyjnych w Łodzi przez Fundację Proem i SCh Tomy.

2015

Rozpoczęcie nabożeństw Społeczności Chrześcijańskiej Tomy w Łodzi w Teatrze Małym w Manufakturze i otwarcie klubu Solna 15. Dziś w nabożeństwach w Tomaszowie i Łodzi bierze udział średnio 220 osób.