Z wygnania do domu // Władysław Dwulat // 23.12.2018