Wiadomość, o Bogu, który dotrzymuje słowa // Władysław Dwulat // 25.12.2019