NOWA SERIA KAZAŃ

Jezus jest Królem innym niż wszyscy. On nie tylko wkroczył w naszą historię, ale chce dać się nam poznać poprzez to co robi i to co mówi. Dzięki Niemu możemy też dowiedzieć się jaki jest Bóg i czego od nas oczekuje. A kiedy poznajemy Jezusa, wtedy chcemy stawać się takimi jak On. .